Bodemsaneringsproject

In een bodemsaneringsproject wordt de wijze vastgesteld waarop de bodemsaneringswerken worden uitgevoerd. De bodemsaneringsdeskundige vergelijkt een aantal relevante saneringstechnieken inzake efficiëntie, toepasbaarheid, kostprijs, timing en resultaten.

Op basis van deze studie wordt de te gebruiken techniek aan OVAM voorgesteld. De techniek wordt gekozen volgens het BATNEEC-principe: de best beschikbare techniek die geen overmatig hoge kosten met zich meebrengt. RSK heeft reeds meermaals bewezen dat als saneringsprojecten op deze wijze worden geëvalueerd en/of voorgesteld, dit meestal resulteert in een duurzame sanering.
In sommige gevallen kan het zinvol zijn bestaande saneringsprojecten te herevalueren. Aanleiding voor het uitvoeren van een herevaluatie van het saneringsproject kan zijn:

  • Nieuwe ontwikkelingen in saneringstechnieken.
  • Optimalisatie van de risicobeoordeling in een beschrijvend onderzoek.
  • Integratie van de saneringsaanpak (betere afstemming op bouwwerkzaamheden, terrein herontwikkeling, afstemmen van grondbalansen, …).

Opmaak van bestekken

Aan de hand van het bodemsaneringsproject kan de bodemsaneringsdeskundige een bestek opmaken voor de uitvoering van de bodemsaneringswerken. Dit bestek wordt opgemaakt op maat van en in samenspraak met de klant.

Begeleiding uitvoering bodemsaneringsproject

Nadat de best beschikbare saneringstechniek bepaald is, kunnen de bodemsaneringswerken aangevat worden. Hierbij wordt de verontreiniging in de bodem weggenomen. Deze saneringswerken worden uitgevoerd door een aannemer conform het bodemsaneringsproject. De begeleiding van deze saneringswerken gebeurt door een bodemsaneringsdeskundige. Een goede begeleiding kan leiden tot belangrijke kostenbesparingen. De milieukundige begeleiders van RSK hebben een ruime kennis en ervaring. Ze volgen nauwgezet de voortgang van de werken op het terrein en rapporteren in een milieukundig dagboek. De projectmanager volgt het project op via het dagboek en overlegt met de betrokkenen.

Eindevaluatieonderzoek

In een eindevaluatieonderzoek worden de bodemsaneringswerken en de resultaten hiervan besproken. De bodemsaneringsdeskundige toont aan dat een stabiele eindtoestand wordt bereikt. Eveneens wordt er een overzicht gegeven van eventuele maatregelen in het kader van de nazorg. Net zoals in andere aspecten van de bodemproblematiek is RSK een sterke partner om u als probleemhouder hier op efficiënte wijze naar een duurzame oplossing te loodsen.

Net zoals in andere aspecten van de problematiek is RSK een sterke partner om u hier op een efficiënte wijze naar een duurzame oplossing te loodsen.