Technisch verslag

Een technisch verslag dient opgesteld te worden wanneer er wordt ontgraven op een verdachte grond of wanneer er meer dan 250 m³ wordt ontgraven op een onverdachte grond.
In een technisch verslag wordt de kwaliteit van de uit te graven of uitgegraven grond bepaald en wordt nagegaan wat de gebruiksmogelijkheden ervan zijn. Het verslag wordt ter controle ingediend bij een erkende bodembeheerorganisatie, die eveneens het conformiteitsattest aflevert.
RSK heeft een jarenlange expertise opgebouwd in het opstellen van technische verslagen en geeft advies op maat van het project.

  • Blijft de grond best ter plaatse?
  • Is bouwkundig bodemgebruik een mogelijkheid?
  • Kan de grond naar een groeve afgevoerd worden?
  • Moet er bijkomende aandacht besteed worden aan de bemaling van het grondwater?

Soms is het nodig, of aan te raden, dat een uitgraving plaatsvindt onder milieukundig toezicht. Ook hiervoor bent u bij RSK aan het juiste adres, gezien wij over de nodige ervaring en expertise beschikken.

In Brussel en Wallonië gelden andere regels rond grondverzet. Ook in deze regio’s beschikken wij over de nodige erkenningen en voeren wij alle onderzoeken deskundig uit.

Studie van ontvangende grond

In sommige gevallen kan het voorkomen dat de uitgegraven grond niet voldoet aan de voorwaarden voor vrij gebruik als bodem buiten de kadastrale werkzone. Toch kan in die gevallen de bodem toch nog gebruikt worden, maar enkel op voorwaarde dat er een studie van de ontvangende grond wordt uitgevoerd.
In een dergelijke studie wordt de kwaliteit van de ontvangende grond bepaald evenals de kwaliteit die de aangevoerde uitgegraven grond dient te hebben.