Overnames, fusies of aankopen vragen een grote investering in een onderneming. Het is dan ook essentieel om de milieugerelateerde risico’s van de onderneming te kennen en de eventuele gevolgen ervan te kunnen inschatten. Door middel van een Environmental Due Diligence kunnen dergelijke risico’s bepaald. RSK beschikt over ruime expertise om deze milieugerelateerde risico’s te kunnen detecteren, beoordelen en evalueren. Een goede doorlichting zorgt ervoor dat u in de toekomst niet voor verrassingen komt te staan.