De uitvoering van regelmatige milieu – en/of veiligheidsaudits zijn onmisbaar in een bedrijf. Ongeacht of een bedrijf een managementsysteem heeft geïmplementeerd of niet, is het zinvol om op geregelde tijdstippen (of eenmalig) een review van het bedrijf uit te voeren.

Een audit heeft als doel het bedrijf een beeld te geven van de huidige stand van zaken ten aanzien van de wetgeving, realisatie van doelstellingen, het opsporen van risico’s en opportuniteiten, … In functie van de vraag kunnen wij instaan voor de uitvoering van:

  • Compliance audits.
  • Decretale audits in het kader van VLAREM.
  • Audits in het kader van het implementeren en/of opvolgen van een managementsysteem.
  • Environmental Due Diligence.