Op 23 februari 2017 werden de stedenbouwkundige vergunning, de milieuvergunning en de verkavelingsvergunning vervangen door één permanente, unieke, omgevingsvergunning . Dit betekent een grondige herziening van het vergunningenlandschap voor de vergunningsplichtige inrichtingen in Vlaanderen.

Het doel van de omgevingsvergunning is enerzijds om de administratieve verplichtingen voor vergunningaanvragers te verlichten, anderzijds om tegenstrijdige beslissingen vanuit diverse bevoegde overheden te vermijden. De procedure voor de bouwvergunning en de milieuvergunning worden op elkaar afgestemd en gekoppeld om zo tot een administratieve vereenvoudiging te komen. Het omgevingsdecreet doet echter geen afbreuk aan de inhoudelijke verplichtingen die zijn vastgesteld bij of krachtens Titel I VCRO en Titel V DABM. Het is een zogenaamd proceduredecreet.

Bij deze omschakeling hoort een nieuwe procedure, nieuwe formulieren, het gebruik van één uniek omgevingsloket, …  Vanaf de start kan RSK u doorheen dit hele proces loodsen en voor u onderzoeken of uw project vergunnings- of meldingsplichtig is. RSK begeleidt u stap voor stap bij het verkrijgen van de omgevingsvergunning.