Indien u als bedrijf zelf geen milieucoördinator in dienst hebt, maar u deze verplichting wel hebt, kan RSK ook optreden als extern milieucoördinator, en dit voor kleine, middelgrote en grote ondernemingen.

Het uitvoeren van de taken van de externe milieucoördinator omvatten onder andere:

  • Bijdrage tot de ontwikkeling, de invoering, de toepassing en de evaluatie van milieuvriendelijke producten en productiemethodes.
  • Waken over de naleving van de wetgeving.
  • Uitvoeren en registreren van de voorgeschreven emissie – en immissiemetingen.
  • Waken over het bijhouden van het afvalstoffenregister en de nalevering van de meldingsplicht inzake afvalstoffen.
  • Voorstellen doen over en bijdragen tot de interne en externe milieucommunicatie.
  • Advies verlenen in verband met milieu-investeringen.
  • Opmaken van het jaarverslag van de milieucoördinator.

Daarnaast bestaat ook de mogelijkheid om de interne milieucoördinator of de interne HSE-dienst te ondersteunen in de uitvoering van hun taken.