Naast de milieucoördinator heeft ook de preventieadviseur een belangrijke functie binnen een bedrijf. De preventieadviseur heeft diverse verantwoordelijkheden binnen het kader van de welzijns-, veiligheids- en gezondheidswetgeving waaronder:

  • Uitvoeren en evalueren van risicoanalyses, opsporen van gevaren, onderzoek van arbeidsongevallen.
  • Advies aangaande de organisatie van de arbeidsplaats, werkpost, omgevingsfactoren, gebruik van agentia, gebruik van arbeidsmiddelen, hygiëne.
  • Opstellen van maand- en jaarverslagen, het globaal preventieplan, jaaractieplan, indienststellingsverslagen.
  • Opstellen van interne noodprocedures, organiseren van EHBO, coördineren van werken bij derden.

RSK beschikt over een eigen team van ervaren preventieadviseurs.