RSK kan subsidieaanvragen opmaken en indienen voor milieuprojecten die in aanmerking komen voor Europese en nationale financiering. Wij benadrukken graag onze detailkennis van de complexe materie van de aanvraagprocedure en onze langdurige relaties met de regelgevende instanties.

Zo is er de Vlaamse subsidie voor de rehabilitatie van leegstaande en / of verwaarloosde bedrijfsruimten. Actieve bedrijven met verwaarloosde of ongebruikte gebouwen dienen in Vlaanderen een hoge leegstandsbelasting te betalen. Deze belasting heeft als doel de eigenaars aan te moedigen om stedelijk verval tegen te gaan via de renovatie van gebouwen.

Onder bepaalde voorwaarden kunnen de eigenaren subsidies ontvangen die tot 90% van de sloopkosten bedragen (en voor de start van de renovatiewerkzaamheden). Deze sloopkosten kunnen hoog oplopen bij aanwezigheid van asbest en andere gevaarlijke stoffen.

Dergelijke subsidies maken nieuwe investeringen voor eigenaars mogelijk om een site opnieuw op te waarderen en de spiraal van verval te voorkomen. Er zijn echter voorwaarden waaraan aanvragers moeten voldoen om in aanmerking te komen voor de subsidie. Zo dient er een zeer gedetailleerde sloopinventaris uitgevoerd te worden en dient er voldaan te worden aan andere administratieve bepalingen om te bewijzen dat de subsidieaanvragen inderdaad een positieve stimulans zijn voor die site en omgeving.

RSK heeft jarenlange ervaring in het begeleiden van eigenaars om deze subsidies te verkrijgen door haar expertise in sloopinventarisatie en supervisie van sloopwerken. We kunnen uw subsidieaanvraag opstellen en indienen en indien nodig overheden met bijkomende argumenten overtuigen. Enkele van onze klanten: Durabrik, SITA, Colruyt en Foresco Turnhout.