RSK kan ondersteuning aanbieden bij het opstarten, het coördineren en het begeleiden van de sloop van gebouwen en industriële installaties. Dit alles met het oog om een (sloop-)project zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Onze diensten omvatten:

  • Opstellen van een sloopinventaris en asbestinventaris.
  • Opmaken van een sloopbestek en selectie van een geschikte aannemer.
  • Superviseren van de uitvoering van de sloopwerken (veiligheid, hinder selectief slopen, afvalstromen, respecteren vigerende wetgeving).
  • Aanvragen van een stedenbouwkundige vergunning (sloop) → deze vallen nog niet onder de omgevingsvergunning?
  • Onderzoeken van subsidiemogelijkheden.