BREEAM New Construction (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) is wereldwijd de meest courante internationale standaard voor certificatie van duurzame nieuwbouw en grote renovaties. De standaard toetst de duurzaamheid van een gebouw af aan 10 milieu-aspecten, namelijk: management, gezondheid & comfort, energie, water, transport, materialengebruik, afval, landgebruik & ecologie, hinder en innovatie. Elk milieu-aspect is opgedeeld in deelaspecten met een vaste score.

Enkele voorbeelden zijn: management van de werf, LCA (=levenscyclusanalyse), hernieuwbare energie, daglicht en thermisch comfort, waterverbruik, duurzame materialen, bereikbaarheid, promotie van duurzaam transport, lichtvervuiling, overstromingsrisico, reductie van werfafval, ecologische elementen, enz. De duurzaamheidsscore bepaalt het certificatieniveau: pass, good, very good, excellent of outstanding.

Hoewel in principe elk gebouw of renovatieproject gecertificeerd kan worden volgens BREEAM, zijn de meest voorkomende projecten kantoren, retail, industrie, woongelegenheden en scholen. Algemeen kan men stellen dat BREEAM streeft naar duurzaamheid met behoud van comfort, veiligheid en gezondheid van gebruikers van panden.

‘BREEAM In-Use’ is een duurzaamheidsstandaard voor bestaande commerciële gebouwen met als doel een verbetering van de milieuprestatie en een daling van lopende kosten.
Het betreft een online applicatie die toelaat een gebouw te registreren, te auditen en te certificeren naar milieuprestatie toe. Een dynamisch scoring platform laat de gebruiker toe de milieuprestatie van het gebouw na te gaan en te verbeteren.

De certificatie wordt opgesplitst in 3 verschillende delen:
Deel 1 – Het pand: de prestatie van het pand m.b.t. bouwschil en technische installaties.

Deel 2 – Bouwbeheer: het beheer van het pand.

Deel 3 – Gebruikersmanagement: de gebouwgebruikers en de technische installaties.

RSK heeft lokale ervaren BREEAM-assessoren in dienst om het certificatierapport voor te bereiden en bijkomende technische ondersteuning te bieden in het certificatieproces voor BREEAM International New Construction schema voor nieuwe gebouwen/renovaties.

BREEAM In-Use kan gebruikt worden voor bestaande gebouwen van alle gebouwtypes.