Energieverbruik vertegenwoordigt voor veel activiteiten belangrijke kosten. Het is gekend dat veel
geld verloren gaat aan nutteloos energieverbruik. Bedrijven worden ook geconfronteerd met een
aantal groeiende drivers voor energie-efficiëntie en reductie van CO2-uitstoot, zoals stijgende
energiekosten, wetgeving, milieuvergunning (en vergunningen algemeen) en CO2-
rapportagevereisten.

RSK licht organisaties door vanuit diverse invalshoeken om zo een totaalbeeld te krijgen van de
belangrijkste energieverbruiken en het besparingspotentieel in kaart te brengen. RSK heeft een
ruime expertise in het uitvoeren van energie-audits van kleine bedrijven tot grote bekende bedrijven
in de productie-, diensten-, transport-, energie- en retailsector, zoals Kelloggs, Gatwick Airport,
Centrica, National Grid, Unilever en Electricity North West.

Ons team van ervaren consultants helpt bij het identificeren van kostenefficiënte opportuniteiten
om het energieverbruik en de daarmee samenhangende CO2-uitstoot te verminderen door
maatregelen zoals monitoring en targetting, instelparameters, gedragsverandering, energie-
efficiënte technologieën en low / zero-carbon -energy- equipement.

Onze expertise omvat o.a. de gebouwschil, verlichting, verwarming en koeling, koel- en
vriesprocessen, stoom, perslucht, productieprocessen, de opmaak van energiebalansen van units,
hernieuwbare en koolstofarme energie, voertuig- en wagenpark, afval en water.

Een energiescan en een meer doorgedreven energie-audit bestaat uit:

  • Een sitebezoek en een gesprek met medewerkers van uw organisatie.
  • Een inventarisatie van technische installaties en energetische verliespunten.
  • Een statistische evaluatie van de verbruiken.
  • Een evaluatie van energiebesparende maatregelen naar geschatte bespaarde energie.
  • Praktische haalbaarheid en terugverdientijden (investering t.o.v. winsten, ROI).
  • Een oplijsting van de prioritaire maatregelen.

Veelvuldig worden beperkte maatregelen met significante besparingen gevonden. Dikwijls gaat het
louter om aanpassingen van instelparameters of beperkte investeringen met een hoge ROI. De
investering, inclusief de energiescan / -audit, wordt veelal snel terugverdiend.
RSK kan energiescans/ -audits op maat of in het kader van wettelijke verplichtingen, zoals
EER (Energie Efficiëntie Richtlijn), een milieuvergunningsaanvraag en EPC publieke gebouwen uitvoeren.