Ons gespecialiseerd carbon footprint team heeft meer dan 10 jaar ervaring met het in kaart brengen en het beheren van de CO²-uitstoot van bedrijven. Deze ervaring varieert van carbon footprinting voor kleine bedrijven tot het inventariseren en modeleren van de jaarlijkse voetafdruk van grote internationale luchthavens.

Deze studies worden uitgevoerd volgens de relevante internationale normen en codes van goede praktijk. We zijn ook trots op onze ‘real-world’ benadering die klanten helpt om redelijke schattingen te maken, bijvoorbeeld, waar er onvoldoende meetgegevens voorhanden zijn, zodat toch vooruitgang kan geboekt worden in het streven naar een koolstofarme bedrijfsvoering.