RSK Benelux, deel van RSK Group Limited

 

 

Sinds 1989 helpt RSK bedrijven en organisaties wereldwijd om hun bedrijfsdoelstellingen inzake milieu, veiligheid en gezondheid op een duurzame en kostenefficiënte manier te realiseren.

 

In 2003 vloeide uit deze expertise het milieuadviesbureau RSK Benelux voort. We zijn er trots op dat RSK vandaag als één van Europa’s meest toonaangevende en snelst groeiende milieutechnische adviesbureaus wordt aanzien.

 

Dankzij ons team van topexperten kunnen wij instaan voor een multidisciplinaire aanpak, en dit in een maximaal aantal vakgebieden: bodem, water, sanering, brownfields, wetgeving, managementsystemen, audits, ISO-normeringen, carbon footprints, milieucoördinatie, preventieadvies, en nog veel meer.

 

Een greep uit onze diensten

Bodemonderzoek, -saneringen en grondverzet

RSK heeft jarenlange expertise in het opmaken, uitvoeren en begeleiden van een oriënterend of beschrijvend bodemonderzoek, bodemsaneringen en grondverzet met bijhorend technisch verslag. Onze erkende bodemsaneringsdeskundigen hebben alle kennis in huis om elk bodemsaneringsproject te begeleiden van A tot Z.

Duurzaam ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen start bij een duurzaam milieuadviesbureau. Onze experten begeleiden u bij BREEAM en LEED certificatie voor duurzaam (ver)bouwen, carbon footprint berekening, duurzaamheidstrainingen, energieaudits, ISO 50 001 energiemanagementcertificaat, enz.

Implementatie managementsystemen

RSK ondersteunt uw bedrijf of organisatie in het opzetten en implementeren van een milieuzorgmanagementsysteem (ISO 14001), een energiemanagementsysteem (ISO 50001) of een veiligheidsmanagementsysteem (ISO 45001). Dit steeds op maat en volgens de Plan-Do-Check-Act cyclus.

Sloop- en asbestinventaris

RSK voert in de verschillende gewesten sloopinventarissen uit conform de geldende wetgeving. De inventaris beoogt het in kaart brengen van de aanwezige afvalstoffen die bij sloop zullen worden geproduceerd. De verwachte hoeveelheden afvalstoffen worden geraamd en de staat van de materialen wordt beschreven.

Onderzoek subsidiemogelijkheden

RSK maakt voor u subsidieaanvragen op en dient deze in voor milieuprojecten die in aanmerking komen voor Europese en nationale financiering. Dankzij onze langdurige relaties met de regelgevende instanties en onze detailkennis van deze complexe materie, kunt u in sommige gevallen tot wel 90% financiële tegemoetkoming genieten.

Milieu, gezondheid en veiligheid

RSK heeft als ecologisch en milieutechnisch studiebureau ruime ervaring op het vlak van milieumanagement. Onze milieu-experten ontzorgen u in uw milieuadministratie, kaderen voor u de geldende wetgeving, staan in voor omgevingsvergunningen, milieu audits, Environmental Due Diligence, externe milieucoördinatie en preventieadvies.

Zit u met een prangende vraag?

U kunt via het onderstaande formulier of via de contactgegevens contact met ons opnemen. Wij horen graag van u.