90% van de sloopkosten van uw leegstaande bedrijfsruimte terugverdienen? Het kan!

Al gehoord van de premie of ‘Subsidie Leegstaande Bedrijfsruimten’?

Actieve bedrijven met verwaarloosde of leegstaande bedrijfsruimten dienen in Vlaanderen een hoge leegstandsbelasting te betalen. Deze belasting moedigt eigenaars aan stedelijk verval tegen te gaan en hun leegstaande panden te slopen of te renoveren. Deze sloopkosten kunnen hoog oplopen bij aanwezigheid van asbest of andere gevaarlijke stoffen.

Daarom voerde de Vlaamse Overheid een premie of subsidie in die bij de sloop van leegstaande bedrijfsruimten tot wel 90% van de uitgevoerde sloopwerken terugbetaalt. Uiteraard zijn er voorwaarden verbonden aan het verkrijgen van deze subsidie van leegstaande bedrijfsruimten.

Voorwaarden voor het ontvangen van een subsidie voor leegstaande bedrijfsruimten

U kunt een premie voor de bestrijding van leegstaande bedrijven ontvangen indien u aan volgende voorwaarden voldoet:

  • Het onroerend goed moet in de Inventaris van leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten zijn opgenomen waarvan het registratieattest als bewijs geldt.
  • U mag ten hoogste 2 jaar de nieuwe eigenaar zijn van het onroerend goed op het moment van de premieaanvraag.
  • Het bedrag van de werkelijk gedragen saneringskosten moet minimum 24.750 euro zijn (excl. btw).
  • De kadastrale oppervlakte moet ten minste 5 are zijn.
  • Er dient een zeer gedetailleerde sloopinventaris uitgevoerd te worden om te bewijzen dat de subsidieaanvraag een positieve stimulans is voor de site en haar omgeving.

Een subsidie leegstaande bedrijfsruimten aanvragen?

RSK heeft jarenlange ervaring in het begeleiden van eigenaars om nationale en/of Europese subsidies te verkrijgen voor het uitvoeren van saneringen van verwaarloosde bedrijfsruimten.

Onze bodemdeskundigen staan in voor het opmaken en indienen van subsidieaanvragen betreffende het saneren en slopen van leegstaande bedrijfspanden, het opmaken van een sloopinventaris en/of een asbestinventaris, en de supervisie van de sloopwerken.

Dankzij onze gedetailleerde kennis van de complexe aanvraagprocedure en ons brede netwerk met regelgevende instanties, kunnen wij overheden indien nodig met bijkomende argumenten overtuigen.

Benieuwd naar enkele van onze klanten?

SITA, Colruyt, Durabrik, Foresco Turnhout en heel wat anderen genoten reeds van een financiële tegemoetkoming.

Ook een subsidie aanvragen voor sloop van uw leegstaande bedrijfsruimte?