90% van de sloopkosten van uw leegstaande bedrijfsruimte terugverdienen? Dat kan met de ‘Subsidie Leegstaande Bedrijfsruimten’!

Actieve bedrijven met verwaarloosde of leegstaande bedrijfsruimten dienen in Vlaanderen een hoge leegstandsbelasting te betalen. Deze belasting moedigt eigenaars aan om stedelijk verval tegen te gaan en hun leegstaande panden te slopen of te renoveren. Sloopkosten kunnen echter hoog oplopen bij de aanwezigheid van asbest of andere gevaarlijke stoffen.

Daarom voerde de Vlaamse Overheid een premie of subsidie in die bij de sloop van leegstaande bedrijfsruimten tot wel 90% van de uitgevoerde sloopwerken terugbetaalt. Uiteraard zijn er voorwaarden verbonden aan het verkrijgen van deze subsidie van leegstaande bedrijfsruimten.

Voorwaarden voor het ontvangen van een subsidie Leegstaande Bedrijfsruimten

U kunt een premie voor de bestrijding van leegstaande bedrijven ontvangen indien u aan volgende voorwaarden voldoet:

  • Het onroerend goed moet in de Inventaris van leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten zijn opgenomen. Het registratieattest geldt als bewijs.
  • U mag ten hoogste 2 jaar de nieuwe eigenaar zijn van het onroerend goed op het moment van de premieaanvraag.
  • Het bedrag van de werkelijk gedragen saneringskosten moet minimum 24.750 euro zijn (excl. btw).
  • De kadastrale oppervlakte moet ten minste 5 are zijn.
  • Er dient een zeer gedetailleerde sloopinventaris uitgevoerd te worden om te bewijzen dat de subsidieaanvraag een positieve stimulans is voor de site en haar omgeving.

Een subsidie leegstaande bedrijfsruimten aanvragen?

RSK heeft jarenlange ervaring in het begeleiden van eigenaars om nationale en/of Europese subsidies te verkrijgen voor het uitvoeren van saneringen van verwaarloosde bedrijfsruimten.

Onze bodemdeskundigen staan in voor het opmaken en indienen van subsidieaanvragen betreffende het saneren en slopen van leegstaande bedrijfspanden, het opmaken van een sloopinventaris en/of een asbestinventaris, en de supervisie van de sloopwerken.

RSK heeft een gedetailleerde kennis van de complexe aanvraagprocedure en beschikt over een breed netwerk van regelgevende instanties. Hierdoor kunnen wij overheden indien nodig met bijkomende argumenten overtuigen.

Benieuwd naar enkele van onze klanten?

Suez SITA, Colruyt, Durabrik, Foresco Turnhout en heel wat anderen genoten reeds van een financiële tegemoetkoming.

Ook een subsidie aanvragen voor de sloop van uw leegstaande bedrijfsruimte?