Een externe preventieadviseur aanstellen via RSK Benelux

Wat doet een preventieadviseur?

Naast de milieucoördinator heeft ook de preventieadviseur een zeer belangrijke functie binnen een bedrijf. De preventieadviseur staat de werkgever immers bij met de toepassing van diverse verantwoordelijkheden inzake de wet Welzijn op het werk.

Een preventieadviseur is een wettelijk verplichte functie in een Belgische onderneming. Deze functie kan bekleed worden door een interne adviseur, maar men kan evenzeer een externe preventieadviseur aanstellen.

Een externe preventieadviseur aanstellen: a smart move

De taakinhoud van een preventieadviseur is breed verspreid, en beoogt steeds het welzijn en de veiligheid van de werknemers te garanderen.

Enkele taken:

 • opsporen van gevaren
 • organiseren van EHBO
 • onderzoeken van arbeidsongevallen
 • coördineren van werken bij derden
 • uitvoeren en evalueren van risicoanalyses
 • advies aangaande
  • organisatie van de arbeidsplaats
  • organisatie van de werkpost
  • omgevingsfactoren
  • gebruik van agentia
  • gebruik van arbeidsmiddelen
  • hygiëne
 • opstellen van
  • maand- en jaarverslagen
  • het globaal preventieplan
  • het jaaractieplan
  • indienststellingsverslagen
  • interne noodprocedures

Een externe preventieadviseur aanstellen is een slim idee, en dit om diverse redenen:

 • een externe preventieadviseur maakt meestal deel uit van een team die elk hun eigen opleiding, ervaring en deskundigheid bezitten
 • een externe preventieadviseur werkt voor meerdere bedrijven waardoor hij niet geplaagd wordt door bedrijfsblindheid
 • de kosten voor het aanstellen van een externe preventieadviseur liggen meestal lager dan een interne preventieadviseur
 • meestal zijn ook de collega’s van uw externe preventieadviseur op de hoogte van uw dossier, waardoor u kan vertrouwen op continuïteit

Ook een externe preventieadviseur aanstellen?