Een bodemsanering laten begeleiden: het verloop

Wanneer is een bodemsanering verplicht?

Geeft het beschrijvend bodemonderzoek aan dat de risicogrond dermate vervuild is waardoor de bodemsaneringsnormen zijn overschreden (in geval van een nieuwe verontreiniging)? Of blijkt hieruit dat er ernstige aanwijzingen zijn dat de bodemverontreiniging een serieuze bedreiging vormt (in geval van historische verontreiniging)? Dan bent u verplicht om een bodemsanering te laten uitvoeren en/of begeleiden.

1. Bodemsaneringsproject

Een bodemsanering wordt voorafgegaan door een bodemsaneringsproject. De bodemsaneringsdeskundige type 2 moet zo’n bodemsaneringsproject opstellen volgens de ‘Standaardprocedure voor Bodemsaneringsproject’. Tijdens het opmaken van dat bodemsaneringsproject zal hij een aantal relevante saneringstechnieken vergelijken op basis van:

 • timing
 • kostprijs
 • efficiëntie
 • resultaten
 • toepasbaarheid

Hieruit wordt de uiteindelijke techniek bepaald hoe men de bodemsanering zal laten uitvoeren en begeleiden, waarop deze vervolgens wordt voorgesteld aan OVAM.

Belangrijk: Vanaf 4 februari 2019 zijn een aantal wijziging van toepassing in de standaardprocedure Bodemsaneringsproject. U leest er alles over op de website van OVAM.

BATNEEC-principe

RSK streeft steeds naar het verlenen van duurzaam milieuadvies. Ook op vlak van bodemsaneringen ligt onze focus op het zoeken naar de meest duurzame saneringsoplossing, zijnde:

 • betaalbare kosten
 • de best beschikbare techniek

Daarom adviseren wij soms een herevaluatie van een saneringsproject. Aanleiding hiervoor kan zijn:

 • nieuwe saneringstechnieken
 • integratie van de saneringsaanpak
  • afstemmen van grondbalansen
  • herontwikkeling van het terrein
  • betere afstemming op bouwwerkzaamheden
 • optimalisatie van de risicobeoordeling in het beschrijvend bodemonderzoek

2. Opmaak van bestek

Aan de hand van het bodemsaneringsproject kan de bodemsaneringsdeskundige een bestek opmaken om de bodemsanering te laten uitvoeren en begeleiden. Dit bestek wordt steeds opgemaakt op maat van en in samenspraak met de klant.

3. Begeleiding van de bodemsaneringswerken

Na het bepalen van de beste saneringstechniek starten de werken om de vervuilde grond te verwijderen. Een aannemer voert deze saneringswerken uit conform het bodemsaneringsproject.
Een bodemsanering laten begeleiden door een erkende bodemsaneringsdeskundige van RSK biedt tal van voordelen:

 • ruime kennis en ervaring
 • belangrijke kostenbesparing
 • rapportage in een milieukundig dagboek
 • begeleiding van en overleg met alle betrokkenen
 • nauwgezette opvolging van de werken op het terrein

4. Eindevaluatieonderzoek

Wanneer de verontreinigde bodem volledig gesaneerd is dan zal onze bodemsaneringsdeskundige een eindevaluatieonderzoek uitvoeren met als doel:

 • meedelen van de resultaten van de saneringswerken
 • aantonen dat een stabiele eindtoestand werd bereikt
 • meegeven van maatregelen in het kader van eventuele nazorg

RSK Benelux: erkend bodemsaneringsbureau

RSK heeft als erkend saneringsbedrijf een ruime expertise opgebouwd in het uitvoeren van bodemonderzoeken, risico-evaluaties, de opmaak van bodemsaneringsprojecten en bestekken, grondverzet en de algemene begeleiding en optimalisatie van saneringen.

Dient u een bodemsanering te laten uitvoeren of begeleiden?

Dan is naast de kwaliteit ook de kostprijs voor uw bodemsanering van belang.

Met RSK schakelt u gegarandeerd een expert in die u naar de meest duurzame saneringsoplossing loodst.