Een infiltratiestudie laten uitvoeren van water? Ondersteuning nodig bij een brownfieldproject? Uw saneringsproject uitbesteden? RSK adviseert en begeleidt u.

Als erkend milieuadviesbureau is RSK Benelux thuis binnen elke bodemgerelateerde activiteit. Of het nu gaat over bodemonderzoek, bodemsaneringen of grondverzet, ons studiebureau adviseert en begeleidt elk privaat en openbaar project.

Ook voor het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie om hemelwater af te koppelen, ondersteuning bij de aanvraag van een Brownfieldconvenant, algemeen bodemadvies of projectbegeleiding van A tot Z, is RSK de ideale partner voor u.

A. Infiltratiestudie laten uitvoeren van water

De mogelijkheden om (overtollig) hemelwater af te koppelen van de riolering en al dan niet te laten infiltreren in de bodem, vraagt om een voorafgaande haalbaarheidsstudie. Een infiltratiestudie laten uitvoeren van water heeft als doel na te gaan hoe snel water in de bodem infiltreert. Teneinde de infiltratiecapaciteit van de bodem te meten, worden infiltratieproeven op het terrein uitgevoerd. Voorafgaand aan het infiltratieonderzoek, vindt eerst een grondige voorstudie plaats.

Deze voorstudie geeft een duidelijk beeld over:

 • de omgevingskenmerken
 • de geologie
 • de hydrologie
 • de hydrogeologie
 • de bodemkaarten

Een infiltratiestudie laten uitvoeren van water resulteert in een finaal verslag waarbij RSK u adviseert in de meest geschikte infiltratievoorzieningen, en in het optimaliseren van het hemelwatergebruik, de hemelwaterinfiltratie en de hemelwaterbuffering.

B. Begeleiding bij de aanvraag van een Brownfieldconvenant

Wat is een Brownfield?

Brownfields zijn verlaten of onderbenutte terreinen die vaak verontreinigd zijn door voormalig gebruik. Ze bevinden zich veelal in gebieden waar oude industriële activiteiten heersten. De herontwikkeling van Brownfieldterreinen is complex (stedelijke onverenigbaarheid, slechte toegankelijkheid,…) en verloopt hierdoor moeizaam.

Brownfieldconvenant: hoe aanvragen?

Teneinde de herontwikkeling van Brownfields te stimuleren, ondersteunt de Vlaamse overheid projectontwikkelaars en investeerders door middel van het afsluiten van convenanten. Het afsluiten van een zogenaamd ‘Brownfieldconvenant’ biedt tal van voordelen, zowel op juridisch, administratief als financieel vlak.

Aanvragers van het Brownfieldconvenant dienen aan meerdere voorwaarden te voldoen en kunnen enkel deelnemen via een jaarlijkse oproep van de Vlaamse overheid. De voorbereiding van een dergelijke aanvraag is cruciaal om tijdig een conform dossier te waarborgen.

RSK Benelux kent de knepen van het vak, en heeft haar kennis en kunde op vlak van het opstellen van een aanvraag Brownfieldconvenant reeds meerdere malen bewezen.

Enkele referenties zijn:

 • CFR Lot: herontwikkeling van een oude wolwasplaats tot een residentieel project
 • Foresco Turnhout: herontwikkeling van een houtbewerking tot een stedelijk project
 • Tessenderlo Chemie Vilvoorde: herontwikkeling industriële woestenij tot een geïntegreerde werk- en recreatieplaats

C. Algemeen bodemadvies inwinnen? RSK staat u bij met raad en daad.

Naast het opstellen, uitvoeren en begeleiden van bodemonderzoeken en bodemsaneringsprojecten kan u bij RSK ook terecht voor algemeen bodemadvies. Als erkend bodemadviesbureau beschikken we immers over een multidisciplinair team van ervaren milieudeskundigen die al uw vragen beantwoorden en uw project kunnen begeleiden van A tot A.

U kan bodemadvies bij RSK inwinnen als u met deze of andere vragen worstelt:

 • Ik zoek begeleiding bij de aanvraag tot cofinanciering?
 • Ik wil de kwaliteit van mijn bodem of grondwater laten nagaan.
 • Wanneer dien ik een oriënterend bodemonderzoek te laten uitvoeren?
 • Ik zoek ondersteuning bij de aanvraag van vrijstelling tot saneringsplicht.
 • Ik wil een tweede advies inwinnen over een reeds uitgevoerd bodemonderzoek.
 • Wat zijn mijn verplichtingen inzake bodemonderzoek als ik grond wil kopen of verkopen?
 • Hoe kan ik weten of ik in aanmerking kom voor aansluiting bij een sectorfonds (VLABOTEX, …)?

4. Uw saneringsproject uitbesteden: RSK ontzorgt u van a tot z.

Het aanpakken van een saneringsproject is arbeidsintensief en tijdrovend. RSK Benelux staat als erkend milieuadviesbureau gekend om haar integrale aanpak en hands on mentaliteit. Daarom kan u ons niet alleen inschakelen voor het uitvoeren van een individueel onderzoek of een alleenstaand verslag, maar nemen wij indien gewenst het hele traject voor onze rekening volgens het ‘turnkey’ principe.

Onze projectmanager begeleidt uw project van begin tot einde, en levert u een ‘sleutel-op-de-deur’ terrein of gebouw op.

Een greep uit ons aanbod:

 • Opmaak van gedetailleerde bestekken
 • Selectie van de meest geschikte aannemer
 • Technische en juridische adviesverlening
 • De financiële opvolging van saneringswerken
 • Algemene coördinatie en management van uw werf
 • Uitwerking van veiligheidsplannen en de controle van veiligheid op de werf