Interne versterking dankzij uw externe milieucoördinator

Dient u een externe milieucoördinator aan te stellen voor het implementeren van uw milieubeleid? Of heeft u deze nodig voor het ondersteunen van uw interne milieucoördinator in het uitvoeren van zijn/haar taken? Dan is RSK als milieutechnisch adviesbureau een betrouwbare partner met jarenlange expertise inzake milieucoördinatie.

Wat is een (erkende) milieucoördinator?

Sinds 4 juli 1996 zijn sommige bedrijven verplicht een interne of externe milieucoördinator aan te duiden. Deze persoon fungeert als sleutelfiguur in de uitbouw van de bedrijfsinterne en -externe milieuzorg. De taak van zowel een interne als externe milieucoördinator bestaat erin om een proactief milieubeleid te promoten, te implementeren en te evalueren.

Welke taken kan een erkende externe milieucoördinator op zich nemen?

  • waken over de naleving van de wetgeving
  • advies verlenen in verband met milieu investeringen
  • opmaken van het jaarverslag van de interne milieucoördinator
  • ondersteunen van de interne milieucoördinator of de interne HSE-dienst
  • uitvoeren en registreren van de voorgeschreven emissie- en immissiemetingen
  • voorstellen doen over en bijdragen tot de interne en externe milieucommunicatie
  • waken over het bijhouden van het afvalstoffenregister en naleving van de meldingsplicht inzake afvalstoffen
  • bijdragen tot de ontwikkeling, de invoering, de toepassing en de evaluatie van milieuvriendelijke producten en productiemethodes

Wat is het verschil tussen een milieucoördinator A en B?

Milieucoördinatoren die voor 2 of meer verschillende bedrijven worden aangesteld, dienen erkend te zijn. De milieucoördinatoren met een diploma milieucoördinator niveau A en een graad van master, zijn erkend als milieucoördinator niveau A. Milieucoördinatoren met een diploma milieucoördinator niveau B en met een graad van bachelor, zijn erkend als milieucoördinator niveau B.

RSK Benelux: erkende externe milieucoördinatoren niveau A en B

Heeft uw bedrijf geen eigen interne milieucoördinator in dienst, maar dient u wel te beantwoorden aan deze verplichtingen? Dan kan RSK optreden als extern milieucoördinator, niveau A en/of B, en dit voor zowel kleine, middelgrote als grote ondernemingen.