Omgevingsvergunning aanvragen voor bouwproject of bedrijfsactiviteit

Wat is een omgevingsvergunning

Een omgevingsvergunning geeft toestemming voor de constructie van een gebouw of bedrijfsactiviteiten die mogelijke hinder voor mens en milieu zullen veroorzaken.
Het aanvragen van vergunningen kent sedert 2017 een drastische wijziging in de procedure. De omgevingsvergunning vervangt en verenigt immers diverse vroegere vergunningen.

Welke vroegere vergunningen vervangt de omgevingsvergunning?

  • milieuvergunning
  • natuurvergunning
  • verkavelingsvergunning
  • stedenbouwkundige vergunning
  • sociaal-economische machtiging

 

Het doel van de nieuwe omgevingsvergunning is tweeledig:

  • verlichten van de administratieve verplichtingen voor vergunningsaanvragers
  • vermijden van tegenstrijdige beslissingen vanuit diverse bevoegde overheden

De procedure voor het aanvragen van een omgevingsvergunning is sindsdien een heel pak eenvoudiger geworden dan de vroegere administratieve verplichtingen. De aanvraag dient ingediend te worden bij één uniek Omgevingsloket, waarna één openbaar onderzoek en één adviesronde worden georganiseerd.
Het omgevingsdecreet doet echter geen afbreuk aan de inhoudelijke verplichtingen die zijn vastgesteld bij of krachtens Titel I VCRO en Titel V DABM. Dit is een zogenaamd proceduredecreet.
 

Bouwt of verbouwt u binnen Vlaanderen? Dan vindt u op de website van de Vlaamse overheid meer info over:

  • voorwaarden
  • uitzonderingen
  • procedure omtrent het aanvragen van een omgevingsvergunning

RSK begeleidt u stap voor stap

RSK loodst u van begin tot einde doorheen het proces om een omgevingsvergunning aan te vragen. Onze experten onderzoeken daarbij of uw project vergunnings- of meldingsplichtig is.