De procedure voor het aanvragen van een omgevingsvergunning

Wat is een omgevingsvergunning

De omgevingsvergunning is een vergunning die de constructie van een gebouw, of, bedrijfsactiviteiten die mogelijke hinder voor mens en milieu zullen veroorzaken, toestaat.

Het aanvragen van vergunningen kent sedert 2017 een drastische wijziging in de procedure. Het aanvragen van een omgevingsvergunning vervangt en verenigt immers diverse vroegere vergunningen.

Welke vroegere vergunningen vervangt de omgevingsvergunning?

  • de milieuvergunning
  • de natuurvergunning
  • de verkavelingsvergunning
  • de stedenbouwkundige vergunning
  • de sociaal-economische machtiging

 

Het doel van de nieuwe omgevingsvergunning is tweeledig:

  • het verlichten van de administratieve verplichtingen voor vergunningsaanvragers
  • het vermijden van tegenstrijdige beslissingen vanuit diverse bevoegde overheden

De procedure voor het aanvragen van een omgevingsvergunning is dan ook een heel pak eenvoudiger geworden dan de vroegere administratieve verplichtingen die het aanvragen van een vergunning met zich meebracht. De aanvraag dient ingediend te worden bij één uniek Omgevingsloket, waarna één openbaar onderzoek en één adviesronde worden georganiseerd.

Het omgevingsdecreet doet echter geen afbreuk aan de inhoudelijke verplichtingen die zijn vastgesteld bij of krachtens Titel I VCRO en Titel V DABM. Het is een zogenaamd proceduredecreet.

 

Bouwt of verbouwt u binnen Vlaanderen? Dan vindt u meer info over de voorwaarden, de uitzonderingen en de procedure omtrent het aanvragen van een omgevingsvergunning op de website van de Vlaamse overheid.

 

RSK begeleidt u stap voor stap

RSK loodst u van begin tot einde doorheen het proces om een omgevingsvergunning aan te vragen. Onze experten onderzoeken daarbij of uw project vergunnings- of meldingsplichtig is.