Een Due Diligence milieu audit vermijdt milieurisico’s bij overname.

Staat u voor een grote investering zoals een overname, een fusie of een grote aankoop? Behoed u dan voor mogelijke (verborgen) milieurisico’s. Dat kan door het laten uitvoeren van een Environmental Due Diligence, ook wel de Due Diligence milieu audit genaamd.

Wat onderzoeken we tijdens een Due Diligence milieu audit?

Een Due Diligence milieu audit onderzoekt het betreffende terrein of bedrijf binnen diverse domeinen:

  • lucht
  • afval
  • bodem
  • asbest
  • (afval)water
  • vergunningen
  • gevaarlijke stoffen
  • (externe) veiligheid
  • milieumanagement

Gedurende deze milieuaudit bezoeken en onderzoeken we de betreffende site, analyseren we vergunningen en documenten, en vinden er gesprekken plaats met diverse medewerkers.
Een Environmental Due Diligence resulteert in een helder beschrijf van de mogelijke milieurisico’s en de daar bijhorende verplichtingen. Dit alles vertalen we vervolgens in een financiële schatting om aan alle noodzakelijke sectorale milieuvereisten te voldoen en een concreet actieplan.

RSK Benelux: een ervaren partner inzake milieuwetgeving en milieuonderzoek

Het laten uitvoeren van een Due Diligence milieu audit zou geen optie mogen zijn. Het is een must waarmee u uzelf behoedt voor een groot aantal onvoorziene omstandigheden. Milieurisico’s beperken zich immers niet alleen tot een eventuele bodemverontreiniging, maar liggen verscholen in een brede waaier aan valkuilen.

RSK Benelux maakt een gedetailleerde inschatting van mogelijke milieugerelateerde risico’s door middel van een Environmental Due Diligence. Onze experten beschikken over een ruime expertise om deze milieurisico’s te detecteren, te beoordelen en te evalueren.

Kom niet voor verrassingen te staan.