Een infiltratiestudie laten uitvoeren van water? RSK adviseert en begeleidt u.

De mogelijkheden om (overtollig) hemelwater af te koppelen van de riolering en al dan niet te laten infiltreren in de bodem, vraagt om een voorafgaande haalbaarheidsstudie. Zo’n infiltratiestudie laten uitvoeren van water heeft als doel na te gaan hoe snel water in de bodem infiltreert. Om de infiltratiecapaciteit van de bodem te meten voeren we infiltratieproeven op het terrein uit. Voorafgaand aan dat infiltratieonderzoek vindt een grondige voorstudie plaats.

Deze voorstudie geeft een duidelijk beeld over:

  • omgevingskenmerken
  • geologie
  • hydrologie
  • hydrogeologie
  • bodemkaarten

Een infiltratiestudie laten uitvoeren van water resulteert in een finaal verslag. Hierin adviseert RSK u over de meest geschikte infiltratievoorzieningen en het optimaliseren van het hemelwatergebruik, de hemelwaterinfiltratie en de hemelwaterbuffering.