Uw administratie en milieumanagement uitbesteden aan een expert: een slimme investering!

Het opvolgen en naleven van de wetgeving en administratie omtrent milieu, gezondheid en veiligheid van bedrijven, is een complexe, intensieve en tijdrovende taak. Bedrijven laten zich hierin ook steeds meer ondersteunen. Administratie en milieumanagement uitbesteden is dan ook een slimme en vooral tijdbesparende investering!

RSK zorgt er als multidisciplinair milieuadviesbureau voor dat uw organisatie op elk moment kan bestuurd worden conform de milieuwetgeving. Onze bodemexperten en milieudeskundigen ontzorgen u dan ook binnen elke fase van uw project: van bodemsaneringen, tot omgevingsvergunningen, milieuzorgsystemen of lozingsvergunningen. Wij zijn er voor u.

Een greep uit ons aanbod:

Omgevingsvergunning verkrijgen Milieuadministratie uitbesteden
Milieuaudits en veiligheidsaudits Environmental Due Diligence
Externe milieucoördinator aanstellen Externe preventieadviseur aanstellen