Duurzaam bouwen en verbouwen dankzij het BREEAM en LEED certificaat

Als u vandaag duurzaam wilt bouwen, doet u er goed aan enkele internationale standaarden na te leven. Door het BREEAM certificaat te behalen bewijst u immers dat uw gebouw of bedrijf op een duurzame manier werd gebouwd.

Het BREEAM certificaat behalen: hoe doe je dat?

RSK heeft als duurzaam en ecologisch milieuadviesbureau ervaren BREEAM-assessoren in dienst. Zij bereiden samen met u het certificatierapport voor en bieden technische ondersteuning gedurende het proces. Het BREEAM certificaat behalen kan omwille van zijn hoge eisen een pittige bezigheid zijn. Je hierin professioneel laten begeleiden door erkende BREEAM-assessoren is dan ook een slimme zet!

Een BREEAM of LEED certificaat: wat is dat?

BREEAM staat voor Building Research Establishment Environmental Assessment Method.
Dit duurzaamheidscertificaat werd in het Verenigd Koninkrijk ontwikkeld. Het is wereldwijd uitgegroeid tot de meest courante internationale standaard voor certificatie van gebouwen. BREEAM streeft naar duurzaamheid met behoud van comfort, veiligheid en gezondheid van gebruikers van panden.
LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) is de Amerikaanse tegenhanger van BREEAM. Bedrijven die binnen Europa een LEED certificaat behalen, doen dit meestal wanneer hun hoofdzetel in de Verenigde Staten is gevestigd. RSK heeft ervaren professionals in dienst om uw organisatie te begeleiden voor het behalen van een LEED certificatie. De certificatieniveaus zijn: pass, silver, gold en platinum.

Het BREEAM certificaat toetst de duurzaamheid van een gebouw af aan de hand van tien milieuaspecten:

 1. Afval
 2. Water
 3. Energie
 4. Hinder
 5. Innovatie
 6. Transport
 7. Management
 8. Materialengebruik
 9. Gezondheid & comfort
 10. Landgebruik & ecologie

Elk milieuaspect is opgedeeld in deelaspecten met een vaste score. De finaal behaalde duurzaamheidsscore bepaalt het certificatieniveau: pass, good, very good, excellent of outstanding.

 

De BREEAM certificatie wordt opgesplitst in drie delen:

 1. Het pand

De prestaties van het pand m.b.t. de bouwschil en technische installaties

 1. De Bouwheer

Het beheer van het pand

 1. Het gebruikersmanagement

De gebouwgebruikers en de technische installaties

BREEAM New Construction versus BREEAM In-Use

U kan een BREEAM certificaat behalen voor elk gebouw of renovatieproject. De meest voorkomende projecten zijn kantoren, retail, industrie, wooncomplexen en scholen.

Een BREEAM New Construction focust op de duurzaamheid van een nieuwbouwproject of grote renovaties.

BREEAM In-Use is een duurzaamheidsstandaard die van toepassing is op bestaande commerciële gebouwen van alle gebouwtypes. Het heeft als doel de milieuprestatie van het gebouw te verbeteren en de kosten te doen dalen.

Twijfelt u eraan of een BREEAM certificaat behalen een goed idee is?

Onze BREEAM experten adviseren u graag in functie van uw project. Lees hier meer info over BREEAM en RSK,

of

Copyright RSK Benelux BVBA
BREEAM is a registered trademark of BRE (the Building Research Establishment Ltd. Community Trade Mark E5778551). The BREEAM marks, logos and symbols are the Copyright of BRE and are reproduced by permission.