Duurzaam ondernemen: de verantwoordelijkheid van u en uw personeel

Een duurzame bedrijfsvoering rust op diverse pijlers. Wat bent u immers met het laten uitvoeren van een energieaudit of het in kaart brengen van de CO2 uitstoot van uw bedrijf, wanneer uw werknemers het gewenste streefdoel niet volgen?

Het bewust maken van uw medewerkers is een cruciale stap in het optimaliseren en reduceren van het energieverbruik van uw bedrijf. Een duurzaamheidstraining voor uw werknemers organiseren is dan ook een absolute must do.

Duurzaamheidstraining voor werknemers: tips

Het sensibiliseren van werknemers over hoe zij kunnen bijdragen om uw bedrijf te ondersteunen in energie verlagend ondernemen, vergt een goede aanpak. Gewoontes zijn vaak hardnekkige obstakels op de werkvloer wanneer men verandering en bewustwording wil implementeren.

Een duurzaamheidstraining voor je personeel laten organiseren door een erkend milieuadviesbureau vormt hierbij de gouden tip. Milieuadviseurs zijn dagelijks bezig met het in kaart brengen en optimaliseren van bedrijfsprocessen, en hebben kennis van alle mogelijke sectoren en bedrijfsactiviteiten.

Tijdens een duurzaamheidstraining voor uw werknemers zullen zij a.d.h.v. gefundeerd bewijsmateriaal en het schetsen van herkenbare situaties haalbaar advies meegeven.

Mogelijke tips hierbij kunnen zijn:

  • hoe kan ik afval duurzamer beheren
  • hoe kan ik zuiniger omgaan met materialen
  • hoe kan het transport energiebesparender verlopen
  • hoe kan ik zuiniger omspringen met energie en water
  • hoe kan ik het lichtnet in het bedrijf zuiniger gaan gebruiken
  • hoe kan ik meer energie en papier besparen via pc’s, printers en kopieermachines

Een duurzaamheidstraining voor werknemers helpt uw bedrijf duurzaam te ondernemen!

Maak van uw personeel uw bondgenoten en organiseer een duurzaamheidstraining voor uw werknemers. RSK werkt deze training steeds uit op maat van de activiteiten van uw bedrijf.