Een managementsysteem voor milieu, energie & veiligheid? Laat u ondersteunen!

Managementsystemen hebben als doel het continu verbeteren van de bedrijfsvoering op verschillende vlakken: milieu, energie, veiligheid en gezondheid, enz.

Als erkend milieuadviesbureau adviseert en begeleidt RSK kleine en grote bedrijven in het opzetten van een milieumanagementsysteem, energiemanagementsysteem of veiligheidsmanagementsysteem. Dit gebeurt steeds op maat van het bedrijf en volgens de internationaal erkende standaarden voor:

 • Milieu: ISO 14001
 • Energie: ISO 50001
 • Veiligheid: ISO 45001

De ISO-normen werken volgens de cyclus PLAN-DO-CHECK-ACT. Dankzij deze systemische aanpak is een continue verbetering van de prestaties van een onderneming mogelijk. Bovendien wordt er steeds gestreefd naar het betrekken van de voltallige organisatie in het behalen van de vooropgestelde doelstellingen.

Het opzetten van een milieumanagementsysteem volgens ISO 14001: de voordelen

Het doel van het opzetten van een milieumanagementsysteem is op een gestructureerde manier aandacht besteden aan milieu binnen de bedrijfsvoering.

Twee aandachtspunten staan hierbij centraal:

 1. Voldoen aan de wetgeving en regelgeving en het beheersen van mogelijke milieurisico’s
 2. Streven naar een constante optimalisatie van de milieuprestaties van uw organisatie of bedrijf

Het opzetten van een milieumanagementsysteem volgens de ISO 14001 norm biedt tal van voordelen:

 • positievere bedrijfsreputatie
 • geoptimaliseerde milieuprestaties
 • grotere efficiëntie en lagere kosten
 • beantwoorden aan de aanbestedingseis van overheden
 • bedrijfsinterne activering en versterking van personeelsbetrokkenheid
 • aantonen dat uw onderneming beantwoordt aan wet- en regelgeving inzake milieumanagement

Het implementeren van een energiemanagementsysteem volgens ISO 50001

U kan uw organisatie en het milieu versterken door te besparen in energie en kosten, en het verminderen van broeikasgassen. De ISO 50001 norm reikt u hiervoor hierbij de perfecte structuur aan.

Onder het implementeren van een energiemanagementsysteem verstaat men o.m.:

 • Bewustmaking van het personeel
 • Het uitvoeren van een energiescan of energieaudit
 • Het opmaken van energiebalansen van productie-units
 • Het definiëren van energieprestatie indicatoren (EnPI)
 • Het uitwerken van een planning van acties op middellange termijn

Het opzetten van een veiligheidsmanagementsysteem volgens ISO 45001

Met de ISO 45001-norm beheerst u de risico’s van uw organisatie op vlak van welzijn en veiligheid, én verbetert u uw prestaties. Ook hierin begeleidt en ondersteunt RSK bedrijven en organisaties van diverse groottes.

Ondersteuning nodig bij het opzetten van een milieumanagementsysteem, veiligheids-, energie- of kwaliteitsmanagementsysteem (ISO 9001)?

RSK is uw partner voor elk bedrijf dat een duurzame bedrijfsvoering ambieert.