Een milieu-audit laten uitvoeren: onmisbaar voor elk bedrijf!

Wat verstaat men onder een milieuaudit?

Tijdens een milieuaudit licht men uw volledig bedrijf door waarbij men focust op ‘milieu’. Een milieu-audit laten uitvoeren heeft als doel uw bedrijf een overzicht te bieden van de huidige stand van zaken. Hierbij worden de wetgeving, het opsporen van risico’s, het in kaart brengen van opportuniteiten, en de realisatie van vooropgestelde doelstellingen in een duidelijk rapport weergegeven.

Wanneer moet men een milieu-audit laten uitvoeren?

De uitvoering van een milieuaudit en/of veiligheidsaudit op geregelde basis is zinvol en zelfs onmisbaar voor elk bedrijf. Daarnaast voert ons milieutechnisch adviesbureau milieuaudits uit in o.a. volgende gevallen:

  • nagaan of het bedrijf conform de milieuwetgeving presteert: compliance audit
  • bij de opstart van, of gedurende de implementatie van een milieuzorgsysteem (ISO 14001) of ander managementsysteem
  • decretale audits in het kader van VLAREM
  • bij overname van bedrijven: Environmental Due Diligence audit

Heeft u de milieu-audit laten uitvoeren, dan worden de resultaten van het onderzoek weergegeven in een auditrapport. Naast het oplijsten van de bevindingen zoals mogelijke niet-conformiteiten en gebreken, biedt het rapport ook een overzicht van de te nemen acties. Hiervan wordt tevens een redelijke schatting gemaakt van de te verwachten kosten m.b.t. de milieu-audit en diens bevindingen.

Benieuwd naar de prijs van een milieu audit voor uw bedrijf?