Ondersteuning nodig bij een brownfield? RSK Benelux adviseert en begeleidt u.

Wat is een Brownfield?

Brownfields zijn verlaten of onderbenutte terreinen die vaak verontreinigd zijn door voormalig gebruik. Ze bevinden zich veelal in gebieden waar oude industriële activiteiten heersten. De herontwikkeling van deze brownfieldterreinen is complex (stedelijke onverenigbaarheid, slechte toegankelijkheid,…) en verloopt hierdoor moeizaam.

Brownfieldconvenant: hoe aanvragen?

Om de herontwikkeling van brownfields te stimuleren, ondersteunt de Vlaamse overheid projectontwikkelaars en investeerders door middel van convenanten. Het afsluiten van een zogenaamd ‘brownfieldconvenant’ biedt tal van voordelen, zowel op juridisch, administratief als financieel vlak.

Aanvragers van het brownfieldconvenant dienen aan meerdere voorwaarden te voldoen en kunnen enkel deelnemen via een jaarlijkse oproep van de Vlaamse overheid. De voorbereiding van een dergelijke aanvraag is dan ook cruciaal om tijdig een conform dossier te waarborgen.

RSK Benelux heeft haar kennis en kunde op vlak van het opstellen van een aanvraag voor een brownfieldconvenant reeds meerdere malen bewezen.

Enkele referenties zijn:

  • CFR Lot: herontwikkeling van een oude wolwasplaats tot een residentieel project
  • Foresco Turnhout: herontwikkeling van een houtbewerking tot een stedelijk project
  • Tessenderlo Chemie Vilvoorde: herontwikkeling industriële woestenij tot een geïntegreerde werk- en recreatieplaats