Veiligheidscoördinatie op tijdelijke of mobiele bouwplaats

Wanneer bent u wettelijk verplicht een veiligheidscoördinator aan te stellen?

Het Koninklijk Besluit van 25 januari 2001 betreffende tijdelijke en mobiele bouwplaatsen verplicht het aanstellen van een veiligheidscoördinator indien twee of meer aannemers tegelijk of achtereenvolgens werkzaamheden uitvoeren op de bouwplaats. Deze aanstelling is noodzakelijk ongeacht de aard, de omvang, de oppervlakte, de risicograad of de kostprijs van de werken. De term ‘werkzaamheden’ is hierbij een zeer ruim begrip.

De taken van een veiligheidscoördinator

Tijdens de ontwerpfase stelt de veiligheidscoördinator een veiligheids-en gezondheidsplan op. Dat plan moet anticiperen op risico’s tijdens de uitvoeringsfase. De veiligheidscoördinator moet er de te nemen preventieve maatregelen in oplijsten en reeds besprekingen voeren met aannemers. Tijdens de fase ‘Verwezenlijking’ voert de veiligheidscoördinator plaatsbezoeken uit, inclusief verslaggeving. Vervolgens koppelt hij terug naar de betrokken partijen. De veiligheidscoördinator bundelt alle informatie samen in een coördinatiedagboek. Ook belangrijke informatie voor eventuele latere interventies brengt hij samen in een post-interventiedossier. Veiligheidscoördinatie gebeurt zowel tijdens de ontwerpfase als de verwezenlijkingsfase van een bouwproject. Het is bijgevolg belangrijk om tijdig een veiligheidscoördinator aan te stellen vanaf de ontwerpfase van een bouwproject!

Bent u verplicht een veiligheidscoördinator aan te stellen?

RSK Benelux is uw ervaren partner in veiligheidscoördinatie. Onze veiligheidscoördinatoren zorgen voor een deskundige opvolging van alle types bouwprojecten. Bovendien beschikken zij over een specifieke kennis voor de veiligheidscoördinatie van projecten onder milieukundige randvoorwaarden (bv. saneringsprojecten,…).