Joint Venture RSK Group – ESSET Energy BV

Joint Venture tussen de internationale RSK Group en ESSET Energy BV

Sinds de oprichting in 1989 is de internationale RSK Group Ltd uitgegroeid tot één van Europa’s meest toonaangevende bedrijven op het gebied van milieu-, engineering- en technische dienstverlening met meer dan 3600 medewerkers vanuit 43 wereldwijde locaties.

ESSET Energy heeft op enkele jaren tijd zeer sterke referenties opgebouwd in de energieconsultancy o.a. via haar netwerkstrategie.

Door de Joint Venture versterkt RSK Benelux haar dienstenaanbod voor haar klanten met de expertisedomeinen energie & klimaat en opent ze de deur naar internationalisering.

RSK ENERGY BV wordt geleid door Gert Hendrickx en Stefan Bangels en zal via de 8 kantoren volgende diensten aanbieden:

  • Technische energie-expertise: Energieaudits en -studies, EBO en ETS emissiehandel.
  • Carbon Footprints: Begeleiding naar klimaatneutraliteit en verificatieactiviteiten.
  • Energie – management: ISO 50001, EPC – prestatiecontracten en ESCO – Facilitatie.
  • Green Deal Energietransitie: Haalbaarheidsonderzoek en demonstratieprojecten.

RSK ENERGY BV start meteen met meer dan 20 jaar ervaring in de energieconsulting, waaronder belangrijke referenties in de private sector (Luchthaven Zaventem, Air Liquide, OLEON, BESIX, …) en bij publieke organisaties (Vlaams Energiebedrijf, Het Facilitair Bedrijf, VDAB, POMOV, … )
Contacteer ons via een van onze RSK kantoren of via Gert Hendrickx ghendrickx@rskgroup.be

Partenariat entre le groupe international RSK et ESSET Energy BV

Depuis sa création en 1989, le groupe international RSK Group Ltd est devenu l’une des principales entreprises européennes de services environnementaux, d’ingénierie et techniques avec plus de 3 600 employés dans 43 sites mondiaux.

ESSET Energy a accumulé en quelques années de très fortes références dans le conseil en énergie, notamment à travers sa stratégie de réseau.

Grâce au partenariat, RSK Benelux renforce sa gamme de services pour ses clients grâce à l’expertise en matière d’énergie et de climat et ouvre la porte à l’internationalisation.

RSK ENERGY BV est dirigé par Gert Hendrickx et Stefan Bangels et offrira les services suivants par l’intermédiaire des 8 bureaux :

  • Expertise technique en énergie : Audits et études énergétiques, échange de quotas d’émission EBO et ETS.
  • Empreinte carbone : Suivi vers la neutralité climatique et les activités de vérification.
  • Gestion d’énérgie : ISO 50001, EPC – contrats de performance et ESCO – Facilitation.
  • Transition d’énergie Green Deal : Étude de faisabilité et projets de démonstration.

RSK ENERGY BV commence immédiatement avec plus de 20 ans d’expérience dans le conseil en énergie, incluant des références importantes dans le secteur privé (Zaventem Airport, Air Liquide, OLEON, BESIX, …) et dans les organisations publiques (Vlaams Energiebedrijf, Het Facilitair Bedrijf, VDAB, POMOV, … )
Contactez-nous par l’intermédiaire d’un de nos bureaux RSK ou par l’intermédiaire de Gert Hendrickx ghendrickx@rskgroup.be